Het Vlaamse Parlement schrijft zelf nog nauwelijks wetten. De Tijd komt vandaag met wel zeer opvallende cijfers naar buiten.

Nog amper 20% van de Vlaamse decreten wordt opgesteld door een lid van het Parlement. Het wetgevend orgaan brokkelt elke regeerperiode een beetje meer af, weet De Tijd.

Vier op vijf decreten komen er na ontwerpen van de Vlaamse regering. Het parlement heeft dus heel wat minder in de pap te brokken. Jan Peumans (N-VA) vertelt bij De Tijd ook dat de cijfers eigenlijk nog lager liggen. “19% van de decreten komen van parlementsleden. Eind jaren ’90 was dit nog 30%. Heel wat voorstellen die de leden vandaag doen zijn uiteindelijk ook verknipte regeringsvoorstellen”, claimt Peumans.