Coup de théâtre bij de Brusselse politiedienst. Drie agenten die tijdens de uren goed dronken werden mogen terug bij het korps aan de slag. De collega’s die hen betrapten vergaten één ding.

Enkele Brusselse agenten konden hun ogen nauwelijks geloven wanneer ze enkele collega’s tijdens de uren op café aantroffen. Drie agenten zaten zwaar beschonken alcohol te drinken in uniform.

De agenten maakten een rapport op over hun collega’s. Ze merkten duidelijk op dat ze veel te veel gedronken hadden en ook zeer verward en agressief overkwamen. De daders werden onmiddellijk geschorst en kregen later hun ontslag bij het Brusselse korps.

Alle drie namen ze een advocaat onder de arm. Na een diepgaand onderzoek werd er een opvallende conclusie getrokken. Een advocaat getuigt bij Het Nieuwsblad: “In het rapport zijn er veel tegenstrijdigheden. Zo wordt er vaak een ander getal genoemd bij de vraag hoeveel glazen er op tafel stonden. Ook hebben de agenten geen ademtest afgenomen en is er dus geen uitsluitend bewijs.”

“Mijn cliënt zat met collega’s op café omdat ze een tip hadden ontvangen. Om het vertrouwen te winnen van een informant dronken ze een pintje mee”, besluit de advocaat. De drie agenten zijn in ere hersteld en mogen terug bij het korps. Ze zullen worden ingezet bij de “operationele binnendienst”, wat voornamelijk bureauwerk inhoudt.