Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid heeft zeer zorgwekkende cijfers vrijgegeven. Duizenden Vlaamse jongeren met ernstige aandoeningen krijgen helemaal niet de hulp die nodig is.

Heel wat Vlaamse jongeren hebben psychiatrische aandoeningen en hebben hier veel professionele hulp voor nodig. Wanneer het gaat over angststoornissen, psychose of depressie krijgen heel veel van hen niet de juiste hulp wanneer nodig.

Ongeveer 36.000 Vlaamse jongeren hebben deze hulp nodig, amper 40% krijgt de nodige hulp volgens het Steunpunt. Vanaf 18 komen jongeren sowieso terecht in de volwassenenpsychiatrie. Daar zouden ze eigenlijk nog helemaal niet op hun plaats zitten. Velen klagen dat ze niet worden betrokken of dat de lessen en hulp helemaal niet aan hun noden worden aangepast.

De volledige sector van geestelijke gezondheidszorg komt vandaag bijeen. Ze willen samen om drastische hervormingen vragen.