In De Afspraak ging gastheer Ivan De Vadder hard in op een stelling van Kristof Calvo. Nu springt ook N-VA mee in de dans.

In het klimaatplan van Groen staat duidelijk dat salariswagens binnenkort plaats moeten ruimen voor een beter mobiliteitsplan. De Vadder legde Calvo een hekel punt voor: “Dit betekent concreet dat een 100.000 mensen in dit land met een bedrijfswagen een maandelijks nettoverlies van ongeveer €500 zullen merken. Dit is deel van uw plan?” vroeg hij scherp.

Calvo reageerde niet met ja of nee na herhaaldelijk vragen van De Vadder. Wel vertelde hij: “We maken een duidelijke beweging. Het fiscale voordeel zal verdwijnen. Uiteindelijk zal het resultaat samenhangen met andere maatregelen. We maken ons sterk dat we van deze mensen ook de koopkracht gaan versterken. Ook met de verlaging van de energiefactuur.”

N-VA deelde het fragment uit De Afspraak en staat duidelijk gekant tegen de beweringen van Calvo. Ze lijken niet meteen te geloven dat dit de beste optie is.