Volgens De Tijd is het openbaar vervoer voor de Vlaming amper een optie als alternatief op de auto. Het loopt vaak met dezelfde reden spaak.

België zou het fileprobleem maar al te graag zien oplossen door mensen veel vaker gebruik te zien maken van het openbare vervoer. Na onderzoek weet De Tijd dat dit voor velen moeilijk is. De bus of tram zou gewoon véél meer tijd in beslag nemen.

Gemiddeld gezien zou de reistijd van een pendelaar 67% hoger liggen wanneer hij geniet van het openbaar vervoer. Resultaten tonen aan dat je naar Gent drie keer langer onderweg bent met openbare diensten. Naar Turnhout is dit bijvoorbeeld dubbel zo lang.

Antwerpen doet het nog redelijk goed: in 20% van de routes zou het openbaar vervoer sneller zijn. Brussel is de “beste” student: in 34% van de gevallen is het sneller de bus of tram te nemen.