Als het van Groen af hangt dan wordt de lage-emissiezone in Antwerpen binnenkort uitgebreid tot een veel groter gebied.

Groen zou al een studie naar het stadsbestuur van Antwerpen hebben gebracht waarin werd aangetoond dat een uitbreiding heel wat positieve effecten zou hebben. Volgens hen werd deze studie simpelweg aan de kant geschoven.

Een grotere lage-emissiezone zou grofweg 3.316 levensjaren opleveren en een netto baat van 107 miljoen euro. “Tijdens de campagne beloofde elke partij om werk te maken van de luchtkwaliteit. Daar blijft bijzonder weinig van over”, klinkt het bij Groen.

“Het klopt dat deze regeling ook kosten met zich zal meebrengen voor de inwoners. Daarom moeten er sociale maatregelen komen zoals premies voor roetfilters of terugbetalingen op abonnementen van het openbaar vervoer.”

Een uitbreiding van de zone lijkt toch niet meteen aan de orde. Voor schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) is het belangrijk “dat andere opties om de luchtkwaliteit te verbeteren eerst worden bekeken”.