De gewezen staatssecretaris voor migratie wil dat erkende vluchtelingen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt om het tekort aan werkkrachten in bepaalde sectoren op te vangen. Hij dit doet voorstel naar aanleiding van het voorstel van VOKA om een nieuw arbeidsmigratiekanaal te openen.

“Ik geef toe dat dit omwille van de taal en de competenties niet steeds evident is, maar geef hen een kans, desnoods met behulp van een ‘on-the-job-training’. We hebben bovendien ook vele vacatures voor laaggeschoolden. Op Brussels Airport gaat het om 500 van de 1.500. De overheid heeft op dat vlak al inspanningen gedaan, maar er ligt nog veel werk op de plank” laat Francken optekenen in HLN.

De uitspraken van Francken komen er als reactie op een voorstel van VOKA om arbeidskrachten in het buitenland te gaan zoeken. “We gaan geen nieuw arbeidsmigratiekanaal voor laaggeschoolden openen vanuit landen zoals Marokko, zoals VOKA West-Vlaanderen een tijd geleden suggereerde”.