In Londerzeel is er onenigheid ontstaan over een nieuw reglement dat beperkingen oplegt aan het plaatsen van verkiezingsborden. Zo zouden er geen borden meer mogen geplaatst worden op privé-domein buiten de bebouwde kom. Maggie De Block is één van de tegenstanders en verzet zich tegen het nieuwe reglement.

Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Londerzeel. Meerderheidspartijen LWD, CD&V en Groen stemden voor, Pro 1840 onthield zich en N-VA stemde tegen. De bedoeling van het reglement is de wildgroei van affiches tegen te gaan en de visuele hinder zo te beperken.

De echtgenoot van Maggie De Block, Luc Asselman, neemt de leiding van de campagne in Londerzeel op zich. Volgens hem is het reglement onwettig. Hij verklaart in Het Laatste nieuws: “Verkiezingspropaganda is vrijgesteld van vergunningen. De Vlaamse wetgeving is daarin duidelijk. Het enige dat de gemeente kon doen, was een meldingsplicht opleggen, maar daarvoor is het nu te laat. We zijn dan ook niet van plan om hiermee rekening te houden. Op het openbaar domein is de gemeente meester, maar op privé-domein doen we wat we willen. We gaan dit aanvechten indien nodig, maar we gaan er vanuit dat de gouverneur dit besluit sowieso zal vernietigen”.