Een hulpagente van de lokale politiezone van Dendermonde kwam in opspraak voor de oplichting van lokale bewoners.

De agente zocht heel wat gegevens op van lokale inwoners van Dendermonde zonder dat dit nodig was. Ze misbruikte haar macht en beschaamde het vertrouwen van de inwoners. Ze overtuigde haar slachtoffers van wie ze informatie had nadien om haar geld te lenen.

Het geleende geld zouden de inwoners nooit terugzien. Nu het zaakje volledig is uitgekomen besloot de agente toch om alle slachtoffers terug te betalen, weet HLN. Na die actie besloot het gerecht dat ze een opschorting kreeg. Dat betekent dus dat ze geen effectieve straf krijgt.