Een expertenpanel heeft op vraag van Youth For Climate een rapport uitgewerkt over de leefbaarheid van onze planeet.

Het expertenpanel heeft een zeer gedetailleerd rapport uitgebracht na een duidelijke vraag van Youth For Climate. De toekomst en de leefbaarheid van de planeet wordt uit de doeken gedaan en er zijn 27 aanbevelingen terug te vinden om het hele systeem opnieuw te lanceren, weet VRT NWS.

Het panel ijvert alvast voor een bindende klimaatwet. “Al heel wat landen hebben een klimaatwet ingesteld. Het wordt tijd dat België volgt. Deze wetten dragen ontegensprekelijk bij tot een veel sterkere langetermijnvisie. Dat is zeer belangrijk”, is één van de vele besluiten.