Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem ging in debat met zijn voorganger Jan Jambon over een mogelijke fusie van de Brusselse politiezones.

De Crem liet bij De Ochtend op Radio 1 weten dat de fusie van de Brusselse politiezones voor de CD&V een breekpunt is. Zijn voorganger Jambon lijkt het dan weer de normale gang van zaken te vinden.

“De 19 Brusselse politiezones moeten worden samengebracht onder één commando. Zonder één grote zone kunnen we de politiezorg in Brussel onmogelijk optimaliseren”, zegt De Crem overtuigd.

Jambon is het hier mee eens. Wel ging hij nog verder. “Eigenlijk zouden de 19 gemeenten dan best ook met elkaar fuseren. Hoe ga je anders één politiezone leiden met 19 verschillende burgemeesters? Dat zal ook een serieuze uitdaging worden.”