Ook de Open VLD lijkt te twijfelen of een verlaging van de pensioenleeftijd wel de juiste oplossing is.

Lijsttrekker Christian Leysen zegt in een interview met HLN dat hij ook twijfelt aan de haalbaarheid van het verlagen van de pensioenleeftijd. “We hebben gewoonweg het geld niet om al die pensioenen te blijven uitbetalen.”

“De realiteit is nu eenmaal zo. Eigenlijk is het schandalig dat men durft te stellen dat de pensioenleeftijd verlaagd moet worden. We moeten zorgen dat er voldoende actieve bevolking is die op een eerlijke manier pensioenen kan garanderen voor het volk dat gewerkt heeft”, besluit de politicus.