Deze coronamaatregel wil minister Ben Weyts onmiddellijk opheffen

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) stelt het nut van één specifieke coronamaatregel luidop in vraag. Het gaat om het verbod op amateursportwedstrijden.

Volgens Ben Weyts heeft het geen enkel nut om sportwedstrijden voor amateurs nog te verbieden. "Er is in de FAQ van het federale crisiscentrum een verbod opgenomen op amateurwedstrijden. Dat is mijns inziens zonder grond, noch politiek, noch virologisch."

"Er is geen reden om daar een algemeen verbod op in te stellen. Het is niet of je een wedstrijd organiseert, maar hoe je een wedstrijd organiseert", zegt Weyts in het parlement.

De minister de vraag gesteld om dit verbod op te heffen. "Daarom pleit ik ervoor om dat wedstrijdverbod te schrappen in die FAQ."

"Ik heb die vraag ook gesteld namens mijn collega's van de Franse en Duitstalige gemeenschap zodat die wedstrijden kunnen hervatten."

Tags Ben Weyts