Disclaimer voor www.redactie24.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.redactie24.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Media24 bvba. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Media24 bvba is het niet toegestaan materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Media24 bvba.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo groot mogelijke correctheid en zorgvuldige weergave van de realiteit. Indien desondanks toch een onjuistheid in de berichtgeving zou sluipen, kan u een rechtzetting vragen via media24bvba@gmail.com. Eventuele onjuistheden vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Media24 bvba te mogen claimen of te veronderstellen. 

Media24 bvba streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Media24 bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.redactie24.be op deze pagina.

(voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl)