Extreme droogte doet ratten uit rioleringen komen en bovengronds op zoek gaan naar voedsel

bron: Het Nieuwsblad
door: PMN
Afbeelding bron: Foter
De extreme droogte heeft ook gevolgen voor de ratten in ons land. De rioleringen staan bijna droog.

Het gevolg van de droge rioleringen is dat de ratten bovengronds naar voedsel komen zoeken. In Wemmel schakelt men zelfs een gespecialiseerde firma in, weet Het Nieuwsblad.

“In de omgeving van de Limburg Stirumlaan, de Ridderlaan, de Residentie en de Diepestraat zijn ratten deze dagen actiever geworden”, zegt Wemmels burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). “Dat is het gevolg van de aanhoudende droogte: rioleringen staan kurkdroog. Ratten vinden daar geen voedsel meer en gaan dus bovengronds op zoek naar eten en drinken.”

RATTENBESTRIJDINGSPLAN
Wemmel heeft nochtans een rattenbestrijdingsplan. “Dat is blijkbaar niet voldoende bij deze temperaturen”, zo stelt de burgemeester vast. Het gemeentebestuur doet daarom een beroep op een gespecialiseerde firma. Dat zal een goede 1.000 euro kosten. “Daarna willen we ook elders meer optreden, maar nu is een ingreep in die specifiek getroffen zones dringend.”

HUISVUIL
Wemmel wordt niet gespaard door de droogte en de hitte. Onze gemeente had ook al te kampen met botulisme in de parken waardoor eenden en vissen zijn getroffen. De ophaling van huisvuil gebeurt ook al één uur vroeger, vanaf 5 uur. Dat resulteert bovendien in een extra ophaalshift, waarbij we zakken ophalen die later buitengezet zijn”, zegt Vansteenkiste. 

“We moeten dat huisvuil ook voor de hygiëne en de veiligheid zo snel mogelijk verwijderen. Het blijkt niet eenvoudig om iedereen aan te sporen restafvalzakken vroeger buiten te zetten”, luidt het nog bij de burgemeester.

Tags wemmel