Snoeiharde uithaal naar Theo Francken: “Hij begrijpt daar niets van”

bron: Het Laatste Nieuws
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
De Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten aan de Vlaamse balies overkoepelt, is verbijsterd over uitspraken van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Die noemde de vernietiging van de verhoogde retributie voor de aanvraag van een verblijfsvergunning door de Raad van State "een verkeerd signaal".

De Raad van State heeft het koninklijk besluit uit 2015 over de hoogte van de retributie die vreemdelingen verschuldigd zijn om de kosten van hun aanvraag voor een verblijfsvergunning te dekken, vernietigd. Francken noemde het arrest op Twitter een “totaal verkeerd signaal” en vindt de huidige retributie van 350 euro “nog veel te weinig”.“De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro-Deoadvocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden. Maar er is nog zo veel werk”, klonk het.

De Orde van Vlaamse Balies is daar niet mee opgezet. “Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan. Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is. De Raad van State is het bevoegde orgaan om daarover te oordelen.”

Daarnaast wijst de Orde erop dat advocaten “de taak en de plicht” hebben om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten. “Ze kunnen (en moeten zelfs) alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht. Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen, ‘handelaars in ijdele hoop’ zijn, bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen.”