Jullie zijn het er allemaal over eens dat deze weggebruikers gevaarlijk zijn: "Verkeerslichten en regels zijn hun vreemd"

door: PMN
Fiets - ongeval
Afbeelding bron: Photonews

Er gebeuren opnieuw meer ongevallen op de weg. Dat aantal was de voorbije jaren gedaald omwille van de coronacrisis.

De cijfers zijn echter opnieuw op het niveau van voor corona. We stelden op onze Facebookpagina dan ook de vraag wat er volgens jou gedaan moet worden om het aantal verkeersdoden te verminderen?

Daar kwam heel wat reactie op. Er zijn heel veel ideeën naar boven gekomen.

Een greep uit de reacties

"De  'zwakke' weggebruiker terug uitleggen dat hun voorrang niet overal en onvoorwaardelijk is. Dit geeft zeer veel onveilige situaties. De zwakke weggebruiker vergeet waarom de haaientanden dienen. Ook verkeerslichten en regels zijn hun vreemd."

"Voorrang van rechts afschaffen en zorgen dat de snelheid gerespecteerd wordt in de bebouwde kom."

"Gratis openbaar vervoer, meer bussen en er voor zorgen dat de mensen veilig hiervan kunnen gebruik maken."

"Om te beginnen zorgen dat iedereen de wegcode kent. Daar nog een goeie dosis gezond verstand en wederzijds respect bij en we zijn al een heel stuk verder..."

"Strenger zijn bij een overtreding. Auto direct aan de kant .En als het meerdere keren gebeurt bij dezelfde persoon rijbewijs opnieuw laten behalen!"

"Zwaar verkeer zoveel mogelijk om/rond de dorpskernen (scholen) weren, het liefst tss 08.00 en 09.00 en tss 16.00 en 17.00 uur. Niet verbieden, maar beginnen met sensibiliseren."

"De zwakke weggebruikers eens uitleggen dat ze de wegcode ook moeten volgen daar ze nu denken dat ze alles kunnen en mogen en dat ze naar geen muziek mogen luisteren tijdens het fietsen wat hen kan afleiden of berichtjes sturen als ze fietsen."

Tags