Bart De Wever fel: "Laten ons niet de les spellen door zij die het allemaal verziekt hebben"

door: STS
Bart De Wever
Afbeelding bron: Photonews

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een bericht op Facebook de kritiek op het onderwijsbeleid vanwege de socialisten weerlegt.

"De kritiek van Vooruit op het onderwijsbeleid van de Vlaamse Regering is hallucinant voor wie zich nog herinnert welk beleid socialistische onderwijsministers in het verleden gevoerd en vooral gepropageerd hebben", schrijft De Wever.

"Ik ga al even mee in de politiek en herinner mij dus nog helder hoe Pascal Smet als toenmalig minister van Onderwijs het secundair onderwijs wilde hervormen."

"Nadruk op kennisverwerving in de eindtermen mocht niet meer, enkel vaardigheden waren nog van tel. Het 'welbevinden' van de leerlingen was belangrijker dan hen uitdagen om maximaal hun talenten te ontwikkelen."

"C-attesten moesten worden afgeschaft, clausulering via B-attesten was eveneens uit den boze, herexamens mochten ook niet meer, kortom, alles wat ook maar enigszins tot presteren zou aanzetten, moest afgevoerd worden."

"Zowat de gehele West-Europese pedagogische cultuur werd langzaamaan vergiftigd door het postmodernistisch denken. Tot de resultaten van internationale testen natuurlijk begonnen tegen te vallen."

"Nu is dat uiteraard plots de verantwoordelijkheid van de minister. De huidige minister welteverstaan, niet de ministers die het onderwijsbeleid in het verleden bepaald hebben dat nu tot deze resultaten leidt. Terwijl Ben Weyts de tanker net opnieuw in de juiste richting probeert te laten varen."

"U kan er vanop aan dat we dat als N-VA de dalende onderwijskwaliteit bovenaan op de agenda gaan blijven zetten. Strijdvaardiger dan ooit te voren. In het belang van onze kinderen en onze toekomstige welvaart. We gaan ons daar zeker niet de les over laten spellen door diegenen die het in het verleden allemaal verziekt hebben."