Bart Somers (Open VLD) wil het allemaal strenger voor nieuwkomers en stelt plan voor: "Overheid organiseert nu inactiviteit"

door: PMN
Bart Somers
Afbeelding bron: Photonews

Bart Somers (Open VLD) wil het allemaal wat strenger maken voor mensen die nieuw zijn in ons land. Hij lanceerde een plan dat de integratie allemaal veel sneller moet doen verlopen.
 

Bart Somers heeft een lijst van tien maatregelen klaar. Het eerste punt in die lijst is om elke nieuwkomer meteen aan het werk te krijgen. Daar ziet hij heel wat voordelen in.

Somers noemt er in Het Laatste Nieuws enkele op. “Via het werk leren ze Nederlands. Ze bouwen een netwerk uit én leveren een bijdrage aan de samenleving. Nieuwkomers zijn welkom maar mogen niet in een hangmat terechtkomen.Daarmee zijn ze niet geholpen, met een job wel.”

Er is ook nog wel werk aan de winkel. Terwijl 76% van de Vlamingen aan de slag is, is 41% van de nieuwkomers niet actief op de arbeidsmarkt. Somers merkt op dat we één van de slechtste leerlingen zijn in Europa.

Somers verwijst ook naar de huidige asielprocedure. "Drie jaar lang zijn nieuwkomers niet aan het werken", bedenkt hij zich. Wie nu asiel aanvraagt zit gemiddeld anderhalf jaar in de wachtkamer en moet daarna een inburgeringscursus Nederlands volgen.

"De overheid organiseert zo inactiviteit. Dat moet anders: wie papieren heeft moet vanaf dag één aan het werk kunnen gaan."