Crisissfeer bij Vlaamse regering: Septemberverklaring Jambon uitgesteld

door: PMN
Jan Jambon
Afbeelding bron: Photonews

Er hangt momenteel een crisissfeer binnen de Vlaamse regering. De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA) wordt uitgesteld.

Al sinds vrijdagmiddag zat die Vlaamse regering samen om tot een akkoord te komen over de begroting. Die gesprekken zitten nu muurvast.

Het grote struikelblok is het Groeipakket, het vroegere kindergeld. Bij dat Groeipakket werd de vaste index op basisbedrag teruggedraaid van 2 procent naar 1 procent. CD&V wil dat terugdraaien en dat die besparing naar de mensen gaat, die het momenteel moeilijk hebben om hun energiefactuur te kunnen betalen.

CD&V stelt voor om het Groeipakket te koppelen aan de gezondheidsindex. Dit heeft als resultaat dat telkens wanneer de spilindex overschreden wordt, de kinderbijslag zou toenemen.

Maar N-VA en Open VLD willen daar niet in meegaan. Zij verkiezen een beperktere indexering en een extra inspanning via sociale toeslagen voor de meest kwetsbare gezinnen.

CD&V houdt echter voet bij stuk. Rond 13.30 uur zijn de gesprekken opgeschort en hangt er crisissfeer binnen de Vlaamse regering.

Jambon legde wel een statement af in het Vlaamse parlement. Hij zei onder meer dat hij het jammer vindt dat er geen akkoord uit de bus is gekomen.

"Ik kan u verzekeren dat ik de komende uren en dagen samen met de collaga's in de regering hard zal blijven werken, keihard zal blijven werken om een oplossing te vinden voor de laatste knelpunten. Ik, wij, zijn dat aan de Vlamingen verplicht." 

Tags Jan Jambon