Ferme kritiek op Vivaldi: "Niet werken wordt beloond terwijl werken wordt bestraft"

door: MRO
Bart De Wever en Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Er moeten veel meer mensen aan het werk en daar is de Vivaldi-regering onvoldoende in geslaagd. Bart De Wever, voorzitter van N-VA, ziet daar een duidelijke reden voor: "Niet werken wordt dus beloond, terwijl werken wordt bestraft".

Bart De Wever stipt aan dat vooral de uitkeringen fors stegen onder de Vivaldi-regering. "Het verschil tussen werken en niet werken werd onder de regering-De Croo kleiner. Wie niet werkt, zag de uitkeringen onder Vivaldi fors stijgen."

"Vaak met ruim 10 procent bovenop de vele indexeringen die plaatsvonden. En dan hebben we het nog niet eens over de reeks sociale extra’s waar niet-werkenden van kunnen genieten", aldus de N-VA-voorzitter op zijn sociale media.

Hij maakt de vergelijking met de Zweedse regering waar N-VA deel van uitmaakte. "Wie wél werkt, zag deze legislatuur vooral de belastingdruk stijgen. Onder de Zweedse regering werd de loonwig kleiner: het relatieve verschil tussen de brutoloonkost voor de werkgever en het nettoloon van de werknemer daalde van goed 55 procent naar 52 procent."

"Dat gebeurde via een verlaging van de lasten voor werkgevers én werknemers. Onder de regering-De Croo neemt die loonwig voor het eerst in lange tijd weer toe."

"Niet werken wordt dus beloond, terwijl werken wordt bestraft. Het is zelfs zo erg geworden dat bijvoorbeeld alleenstaande ouders vaak beter gewoon thuis blijven en leven van een uitkering die toch oneindig is in de tijd, dan voltijds te gaan werken. Geen wonder dat de werkzaamheidscijfers zo tegenvallen."