Jean-Marie Dedecker pleit voor belastingverlaging: "Doe daar iets aan, premier De Croo"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Jean-Marie Dedecker heeft donderdag in de Kamer gepleit voor een belastingverlaging voor mensen die werken. Ook mensen met de laagste lonen worden immers zeer zwaar belast in ons land.

Voor Jean-Marie Dedecker is het duidelijk wat er moet gebeuren opdat mensen die werken netto meer op hun bankrekening krijgen.

"Men moet de belastingvrije som verhogen voor de mensen die werken, want met het minimumloon van vandaag… Als men 13.540 euro netto belastbaar inkomen heeft, betaalt men immers 45 % belastingen."

"Doe daar iets aan, mijnheer de eerste minister, in plaats van te rommelen in de marge, in plaats van al die halve socialistische maatregelen die na een kwarteeuw nog niets hebben opgebracht en dan wordt u weer een echte liberaal en doe ik toch een keer mijn petje af", zei Dedecker in de Kamer.