Minister Ben Weyts grijpt in nadat Vlaamse leerlingen zeer slecht scoren op: “Gaat zeker nog tien jaar duren”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Uit een internationaal onderzoek dat om de vier jaar gebeurd, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar opnieuw slechter scoren voor Wiskunde en Wetenschap. Dat is geen goed nieuws.

De testen werden vorig jaar afgenomen. Moet je weten dat de Vlaamse leerlingen in 2003 nog kampioen waren in Wiskunde.

Voor Wetenschappen zakt Vlaanderen zelfs van de 31ste naar de 35te plaats. Zo’n 8 procent van onze leerlingen haalt zelfs het laagste percentage niet.

Vlaams Minister voor Onderwijs Ben Weyts wil ingrijpen door de eindtermen, wat leerlingen minimaal moeten kunnen en kennen, verder aan te scherpen.

"Daarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met de belangrijke hervormingen die nu in de steigers staan”, vertelt hij bij VRTNWS. 

“Ten eerste gaan we een taalscreening afnemen in de 3e kleuterklas, zodat we leerlingen met een taalachterstand sneller kunnen helpen. Ten tweede gaan we de eindtermen ook voor het basisonderwijs aanscherpen, met meer aandacht voor wiskunde en Nederlands en meer concrete doelen.”

“Ten derde gaan we veel vaker in de spiegel kijken, door Vlaanderenbrede proeven af te nemen in het lager en in het secundair onderwijs. Het zal zeker 10 jaar duren voor we de effecten van al die hervormingen zien, maar we moeten deze keuzes durven maken”.

Tags Ben Weyts