Minister Somers kondigt nieuw initiatief aan: "Minder discriminatie en meer gelijke kansen"

door: MRO
Bart Somers
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) maakt bekend dat Vlaanderen een Vlaams mensenrechteninstituut krijgt, dat de ambitie heeft om tot de internationale top te behoren.

Het instituut krijgt uitgebreide bevoegdheden en zal beschikken over een onafhankelijke geschillenkamer. “We halen de mosterd in Nederland en gaan voor minder versnippering en meer slagkracht. Minder discriminatie en meer gelijke kansen”, aldus minister Bart Somers.

Het sluitstuk van het nieuwe Mensenrechteninstituut is een onafhankelijke geschillenkamer dat bestaat uit gespecialiseerde rechters, advocaten en academici. Wanneer burgers het slachtoffer zijn van discriminatie, zal in de eerste plaats gekeken worden naar bemiddeling en verzoening. Als dat niet lukt, zal de geschillenkamer een uitspraak kunnen doen. 

“In het verleden bleven slachtoffers van discriminatie gewoon in de kou staan als bemiddeling geen uitkomst bood. De afgelopen 12 jaar trok Unia amper 6 keer naar de rechtbank voor discriminatie en gelijke kansen binnen de Vlaamse bevoegdheden. In totaal waren er slechts 17 rechtszaken", weet Somers.

"Alleen al vorig jaar deed het Nederlandse College een uitspraak over 124 klachten. In 80% van de gevallen werd de discriminatoire situatie opgelost na de uitspraak. Gebeurt dat niet, dan kunnen slachtoffers nog steeds naar de rechter stappen, al dan niet met de hulp van middenveldorganisaties. Met de uitspraak van de onafhankelijke geschillenkamer in de hand zullen ze sterker staan.”