Vlaams Belang eist onderzoek naar corruptie in dossier van minister Van Quickenborne

door: MRO
Vincent Van Quickenborne
Afbeelding bron: Photonews

Het Vlaams Belang eist een diepgaand onderzoek naar corruptie in het dossier van het verbod op gokreclame. "Aan het voorstel dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) enkele weken geleden deed om gokreclame te verbieden zou volgens een onderzoek van Het Laatste Nieuws een eis van de Nationale Loterij aan de grondslag hebben gelegen", zegt Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang).

Enkele weken geleden was minister Van Quickenborne er alles aan gelegen om het verbod op gokreclame door te drukken. "Hij zette ervoor niet alleen het parlement buiten spel, maar hij ging ook nog eens vlot voorbij aan het principe dat regeringen in consensus beslissen", aldus Bury.

"En het onderzoek van Het Laatste Nieuws legt nu een mogelijk heel goede reden bloot voor dit gedrag: een verhoging van de monopolierente van de Nationale Loterij met 30 miljoen."

De monopolierente is het bedrag dat de Loterij jaarlijks aan de overheid moet betalen om als enige in dit land loterijen te mogen organiseren. "Het Laatste Nieuws heeft nu een brief van de gedelegeerd bestuurde van de Nationale Loterij, de socialist Jannie Haek, kunnen inkijken", vervolgt Bury.

"In die brief eist Haek in ruil voor 30 miljoen extra een monopolieversterking. Op reclame van andere gokbedrijven moest een verbod komen. Van Quickenborne ontkent uiteraard dat de brief van Haek een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit voorstel, maar een extern onderzoek moet hierover uitsluitsel brengen", besluit Bury.

"Corruptie in hoofde van een minister en een hoofd van een overheidsbedrijf is bijzonder ernstig en de onderste steen moet dan ook worden bovengehaald."

Reactie Vincent Van Quickenborne

Minister Vincent Van Quickenborne reageerde intussen. "De reden waarom we gokreclame aan banden leggen is om de toenemende verwoestende effecten van gokverslaving tegen te gaan. Een overgrote meerderheid van de partijen in het parlement steunt deze maatregelen. Een brief van de Nationale Loterij heeft daar niets mee te maken. De chronologie van de feiten bewijst dat trouwens."