Voor Vlaams Belang staat het vast: "Vlaanderen mag daar niet de dupe van worden"

door: STS
Chris Janssens - Tom Van Grieken
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang kan zich vinden in het voorstel van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die wil de coronamaatregelen in Vlaanderen sneller versoepelen indien Wallonië en Brussel achterophinken met vaccineren.

"Het is echter maar de vraag of Jambon, in tegenstelling tot de vorige keren, ditmaal wel iets zal gedaan krijgen op het Overlegcomité", zegt Chris Janssens, VB-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

"Onze steun heeft hij alvast. Gerichter werken - en dus in Vlaanderen de maatregelen aanpassen - is de logica zelve."

Antivax

"Als Brussel en Wallonië zich willen blindstaren op de sterke antivax–beweging in Frankrijk, moeten ze dat maar doen. Vlaanderen mag daar de dupe niet van worden."

"Het is niet meer dan normaal dat de regio met het hoogste vaccinatiepercentage het snelst kan versoepelen", besluit Janssens.