Na Amerika ook mysterieuze zaadpakketjes in Vlaamse brievenbussen: Dit is er aan de hand

door: WVDS
zaadjes in een hand
Afbeelding bron: Joshua Lanzarini / Unsplash

Sommige Belgen ontvangen ongevraagd pakketjes met zaadjes in hun brievenbus. Soortgelijke meldingen waren er ook al in het buitenland. Momenteel loopt er een onderzoek en denkt men aan 'bushing'. Intussen wordt opgeroepen om de zaadjes zeker niet te planten en liefst niet aan te raken.

Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, waarschuwt voor de pakketten met zaden die ongevraagd verstuurd worden. Het zou kunnen gaan over uitheemse plantensoorten en vandaar wordt opgeroepen om de zaden zeker niet te planten. Het zou een gevaar kunnen zijn voor onze eigen inheemse planten.

“Voor mensen die zo’n pakket ontvangen is het belangrijk dat ze de zaden niet planten. Best dat ze het pakket heel goed fotograferen, zeker ook de informatie van de afzender die erop staat."

"Wanneer mensen met de zaden in aanraking zijn geweest, moeten ze hun handen ook zeer goed te wassen. Er zouden plantenziektes op de zaden kunnen zitten", vertelt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV, aan Redactie24.

“Ten slotte vragen we om het origineel pakketje in een dubbele verpakking bij de restafval te doen. Niet bij de compost of GFT om de voor de hand liggende reden dat dan de zaden mogelijks toch in de natuur terecht kunnen komen.”

Bushing

“Het onderzoek is lopende naar de afzender van de pakketten met zaden. Wij hebben een groot vermoeden dat men de zaden opstuurt om aan ‘brushing’ te doen.  Dat is een frauduleuze techniek, waarbij een bedrijf een pakket verstuurt naar een willekeurig adres om zo een goede review te kunnen schrijven over hun bedrijf.”

“We kunnen niet zeggen dat er een bepaalde regio geviseerd wordt. Dat maakt ook deel uit van het onderzoek. We hebben na de melding van een eerste pakje een oproep gedaan aan de consument om ons in te lichten en foto’s te sturen wanneer ze eenzelfde pakketje met zaden hebben ontvangen. Daarop hebben vijftien burgers gereageerd.”

Zulke zadenpakketten worden niet alleen in België ontvangen. “Er zijn ook al in andere Europese landen, Amerika en Canada meldingen gedaan. Begin september kregen wij de eerste melding in België.”

Wanneer u een pakket heeft ontvangen met zaden, kan u dit melden aan meldpunt@favv.be.

Tags zaadjes favv