Royaltywatcher doet ophefmakende ontdekking: “Koning Filip in nesten door zijn vader”

bron: TV-Familie
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Koning Albert moet zijn DNA-staal afstaan. Zo wil men bewijzen dat Delphine echt wel zijn dochter is.

“Albert heeft zijn eigen imago beschadigd”, concludeert royaltywatcher Pol Van Den Driessche in TV-Familie. “Als hij sterft, gaat hij de geschiedenisboeken in als de koning die zijn dochter weigerde te erkennen. Jammer, want politiek gezien maakte hij geen enkele fout.”

“Ik vermoed dat Albert vooral gewrongen zit met Paola. Naar wat ik hoor hebben Paola en haar katholieke familie een regeling in der minne verhinderd. Een beetje hypocriet want Paola heeft zelf ook een liederlijk leven gehad. De hele zaak Delphine is eigenlijk een triestige zaak.”

Pol heeft ook iets ontdekt. “Als Delphine dit wint en wordt bewezen dat zij de dochter is van Albert, heeft ze erfenisrechten. En dat kan vuurwerk opleveren, want de koninklijke familie zal dan haar rijkdom bekend moeten maken. En dat doen ze liever niet in Laken. Ja, koning Albert heeft het probleem voor zichzelf en zijn entourage onnodig veel groter gemaakt.”