Theo Francken doet ontdekking over De Block: "Men zwijgt om de heilige Maggie te sparen"

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Theo Francken haalt uit naar Maggie De Block. Hij heeft iets ontdekt en kan niet begrijpen waarom er niet meer aandacht wordt besteed door de pers.

Eén van de eerste dingen die Maggie De Block (Open VLD) gedaan heeft, is het quotum afgeschaft dat door Theo Francken (N-VA) in het leven werd geroepen. "Ze wilde haar morele superioriteit tonen, maar ze doet nu zelf onwettige dingen. Recent werd ze veroordeeld omdat ze weigert asielhoppers opvang te geven. Dat zijn mensen die al in een ander land asiel hebben aangevraagd", merkt Francken op in Humo. 

"Rechters verplichten haar om die mensen toch een bed, een bad en brood te geven, op straffe van dwangsommen. Er lopen nog zestig procedures, en ze zal die allemaal verliezen. »Door haar weigering slapen er nu vrouwen met kinderen op straat. Waar blijven de camera’s? Als ik dat zou doen, zou het dagenlang voorpaginanieuws zijn. Vluchtelingenwerk Vlaanderen nam destijds een foto van een moeder en een kind die door mijn quotum op straat stonden."

"Puur nepnieuws, want dezelfde dag hadden die mensen nog een bed. Maar nu er wel kinderen op straat liggen, zwijgen de ngo’s om heilige Maggie te sparen. Ik heb mijn buik vol van die twee maten. Men doet er nog altijd alles aan om haar af te beelden als de goeie, en mij als een racistische halvegare. Dat ben ik niet. Niemand heeft de laatste dertig jaar zoveel nieuwkomers op een correcte manier opgevangen als ik."