Minderjarige uit Brussel krijgt forse straf voor het niet naleven van de corona-maatregelen

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Het parket van Brussel meldt dat een minderjarige een zware straf heeft gekregen. De 17-jarige krijgt die straf voor het niet naleven van de corona-maatregelen.

Op 29 maart werden twee personen aangehouden omdat ze weigerden om de corona-maatregelen na te leven. “De eerste persoon, een man van 23 jaar, begaf zich op de openbare weg in Sint-Jans-Molenbeek met een niet-familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50m te respecteren”, licht Denis Goeman van het Brusselse parket toe bij Bruzz.

“Wanneer hij door de politiediensten hierop werd terechtgewezen, heeft de man de personen rondom hem aangezet om op te treden tegen deze agenten. De verdachte is zeer goed gekend bij de politiediensten in die zin dat hij de dagen voordien al viermaal werd gecontroleerd voor het niet naleven van de regels van inzake de lockdown.”

"Hij werd hiervoor reeds beboet. Overeenkomstig de graduele aanpak opgelegd door de gerechtelijke overheden, werd de man van zijn vrijheid beroofd en verhoord door de procureur des Konings op 30 maart. Na afloop van dit verhoor werd hem meegedeeld dat hij op 10 april 2020 voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen in het kader van de snelrechtprocedure.”

Jeugdinstelling
De tweede persoon, een minderjarige die in Sint-Jans-Molenbeek werd aangehouden, werd door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. "Hij bevond zich op de openbare weg in Sint-Jans-Molenbeek met een niet-familielid zonder de opgelegde afstand van 1,50m te respecteren”, aldus Denis Goeman.

“Sinds zijn vrijlating uit de gesloten instelling op 20 maart 2020 werd hij reeds zesmaal gecontroleerd voor het niet naleven van de regels met betrekking tot de lockdown. Rekening houdend met de graduele aanpak werd de betrokken persoon van zijn vrijheid beroofd en is hij maandag voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Deze heeft hem dezelfde dag in een gesloten instelling geplaatst.”