Ruim één miljoen mensen zijn momenteel werkloos: “En als we niets doen, gaan velen van hen hun job verliezen”

door: PMN
Er dreigt een historisch groot bloedbad. Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) heeft een mis te verstane boodschap voor de regering.

Meer dan één miljoen mensen zijn vandaag werkloos door de coronacrisis. Voka meldt dat als er niets gedaan wordt, velen van hen niet meer kunnen terugkeren naar hun job omdat het bedrijf waar ze werken moet herstructureren of failliet is.

"Kijk maar naar de drama's in de luchtvaartsector", werpt Hans Maertens op. "Uit onze enquêtes bij bedrijven blijkt dat één op vijf ondernemingen vreest voor een mogelijk faillissement en nog eens één op vier vreest te moeten ontslaan. De Nationale Bank heeft berekend dat 180.000 medewerkers door corona hun job kunnen verliezen. Bovendien staat van 70.000 zelfstandigen hun zaak en dus hun baan op de tocht. Zo'n sociaal bloedbad zou helaas historisch groot zijn." 

Voka wil dat de regering maatregelen neemt om de relance van onze economie en arbeidsmarkt te stimuleren. "De eerste hulp is toegediend: overheden hebben goed ingegrepen en acute faillissementen en ontslagen vermeden door te waken over de liquiditeit van bedrijven. Denk maar aan uitstel van betaling van bepaalde belastingen en bijdragen, het bankenplan en de tijdelijke werkloosheid", legt Hans Maertens uit. 

"Maar onze economie en arbeidsmarkt liggen nog op intensive care. Veel bedrijven riskeren nog lang te slabakken door te weinig vraag, omdat hun businessmodel is aangetast of hun kapitaalbuffers onder druk staan. Zonder bijkomende steun kunnen dus alsnog veel bedrijven en jobs verdwijnen."

Mix van maatregelen
Voka heeft een relanceplan voor de arbeidsmarkt klaar om dit worstcasescenario af te wenden en onze arbeidsmarkt af te stemmen op de noden die zich opdringen in coronatijden. "De coronacrisis hertekent onze economie en arbeidsmarkt op een ingrijpende manier zoals nooit tevoren. Enerzijds zijn er ondernemingen die nog lange tijd op lage toeren zullen draaien, in herstructurering gaan of failliet kunnen gaan. Anderzijds zijn er ondernemingen die wel kunnen groeien en waar er handen tekort zijn, die nu al in overdrive draaien, die een nieuw businessmodel ontwikkelen", merkt Hans Maertens op. "Er is dus een mix van maatregelen nodig die ondernemingen structureel ondersteunt, om te overleven én te groeien."

Aan de bedrijven die het moeilijk zullen blijven hebben, moeten de overheden financiële zuurstof blijven geven. Daartoe is een verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht volgens de huidige eenvoudige procedure absoluut noodzakelijk, en dit minstens tot en met 31 augustus. Daarnaast moet er verder uitstel en eventueel kwijtschelding van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor 2020 komen.

Tags voka