Amper twee op tien automobilisten houden zich in die zone aan de snelheidslimiet: ‘Te laag en wekt ergernis op’

door: PMN
personenwagen
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Het verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft een nieuwe gedragsmeting gedaan. Daar kwam een opmerkelijk resultaat uit voort.

Vias observeerde het gedrag van Belgische bestuurders in het reële verkeer. Voor de studie werd de snelheid van 3,8 miljoen personenwagens gemeten op 215 locaties met zo weinig mogelijk beïnvloeding door externe factoren (snelheidsremmers, flitspalen of files)

Uit die studie is gebleken is onder meer gebleken dat amper twee op de tien automobilisten zich aan de snelheid houdt in een zone waar je maar 30 kilometer per uur mag.

Die snelheid is veel te laag voor de Belgische chauffeurs. Zo’n 78 procent rijdt er sneller dan 30. Zo’n 15 procent rijdt sneller dan 77 km/u in een zone waar je maar 30 km/u mag.

Desondanks gaan er stemmen op om de zone 30 zoveel mogelijk in te voeren. Dat zou dan al zeker zo zijn voor in de bebouwde kom. Het zijn uiteindelijk de lokale besturen die de knoop zullen doorhakken.

Tags vias