Verkeersinstituut slaat alarm: Deze regels rond gebruik van e-step kennen we niet

door: BVDO
elektrische step
Afbeelding bron: Shutterstock.com

In juli 2022 werden nieuwe regels voor het gebruik van elektrische steps van kracht. Volgens verkeersinstituut Vias weten heel wat mensen niet hoe alles in elkaar zit.

Om de kennis te kunnen inschatten van de regels over elektrische steps heeft Vias institute een representatieve steekproef van 2000 weggebruikers bevraagd.

Daaruit blijkt dat heel wat mensen de nieuwe regels niet echt kennen. Vias geeft daarom een overzichtje van de belangrijkste regels die gelden bij het gebruik van een e-step.

Minimumleeftijd van 16 jaar

Er is een minimumleeftijd van 16 jaar om met een elektrische step te mogen rijden (behalve in woonerven en speelstraten). 4 op de 10 Belgen (42%) weten niet dat de wetgever een minimumleeftijd van 16 jaar bepaald heeft voor dit soort voertuigen.

Niet op het trottoir

Tot vorig jaar mochten gebruikers van een elektrische step op het trottoir rijden zolang ze dat stapvoets deden. In de praktijk was dat quasi onmogelijk om zo traag te rijden en brachten ze op het trottoir voetgangers in gevaar. Sinds vorig jaar moeten gebruikers van een elektrische step verplicht het fietspad gebruiken als er een is, of de openbare weg als er geen fietspad is. 3 op de 10 bevraagde personen (31%) zijn niet op de hoogte van deze regel.

Niet met 2 op de e-step

Af en toe zie je op een deelstep 2 personen staan. Sinds vorig jaar is het echter verboden om met meer dan 1 persoon zo'n elektrische step te berijden. Deze regel is wel goed bekend. Slechts 12% van de respondenten wisten het niet. Het is wel opvallend dat in Brussel de regel het minst goed gekend is, terwijl daar de meeste steps rondrijden. 1 op de 4 weggebruikers (26%) kent de regel daar niet.

Maximumsnelheid

De snelheid van voortbewegingstoestellen is gelimiteerd tot 25 km/u. Ongeveer 6 op de respondenten weten dat niet (57%). Sommige weggebruikers denken dat de limiet lager is. Dat komt onder andere omdat in Brussel de deelsteps begrensd zijn op 20 km/u. Daarentegen denkt 1 op de 4 (24%) dat de snelheidslimiet 30 km/u of hoger is of menen ze dat er geen snelheidslimiet geldt. Dat kan natuurlijk gevaren opleveren voor de verkeersveiligheid

Beperkt eenrichtingsverkeer

Gebruikers van een elektrische step zijn gelijkgeschakeld met fietsers. Ze mogen dus rijden in een eenrichtingsstraat, wanneer een onderbord dat toelaat. 4 op de 10 (44%) van de respondenten is hiervan niet op de hoogte.