Directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie: Zo kan je mensen met zelfmoordgedachten kan helpen

door: WVDS
depressief - down - troosten
Afbeelding bron: Shutterstock.com

De crisis legt psychologisch een enorme druk op heel wat mensen. Sommigen zijn veerkrachtig, maar anderen worden angstig of kampen met zelfmoordgedachten. Hoe kan je als omgeving signalen opvangen van personen met zelfmoordgedachten? Wat kan je doen om hen te helpen?

“Het is belangrijk dat de naaste omgeving de signalen van iemand met zelfmoordgedachten opvangt. Soms zitten de signalen in emoties, zoals heel emotioneel, boos, angstig of rusteloos worden”, vertelt Professor Gwendolyn Portzky (UGent) en Directeur VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) in gesprek met Redactie24. Voorbeelden hiervan zijn dat iemand voor het minst begint te huilen, geïrriteerd of boos wordt als reactie op iets wat je zegt.”

“Verbale signalen kunnen er ook zijn. Zo zeggen mensen in die situatie duidelijk: ‘ik kan niet meer’, ‘ik ben op’, ‘Ik ben zo moe’. Wees daar heel alert voor en ga er verder op in. Vraag verder door waarom iemand zulke uitspraken doet, wat hij ermee bedoelt. Denk vooral niet dat het wel zal voorbijgaan.”

Iemand die zich uit het sociale terugtrekt is een signaal

“Sommige mensen gaan zich terugtrekken uit het sociale. Die gaat juist minder berichten sturen of korter antwoorden of wil minder afspreken. Leg dan best je oor te luister en dring aan op een gesprek om te weten te komen wat er bij hen leeft.”

“Vooral bij een eerste gesprek met iemand die het moeilijk heeft raad ik aan om heel goed te luisteren en veel vragen te stellen over de situatie. Een natuurlijke reactie die we hebben is om oplossingen te zoeken of de situatie te minimaliseren, maar doe dat niet. Als je dat doet geef je de andere persoon het gevoel dat je niet goed begrijpt hoe zwaar het voor hen is. Op dat ogenblik is het belangrijk om hun probleem te erkennen.”

“Tijdens het gesprek kan je proberen die persoon te motiveren om hulp te zoeken. Je hoeft zelf niet de rol van therapeut op je te nemen, maar moedig hen aan om de situatie eens door een professional vanuit een andere invalshoek te laten bekijken.”

Een beschermende factor is een connectie maken

“Je kan samen op zoek gaan naar een psycholoog of eerst bij de huisarts gaan, maak samen een afspraak en neem hen bij de hand. Steun hen daarbij, want beroep doen op professionele hulp is dikwijls nog een drempel die mensen over moeten. Het is geen evident proces en dan voelen ze zich niet meer alleen met hun probleem.”

“Het is belangrijk dat er professionele hulp komt, maar je kan mensen met zelfmoordgedachten wel bijstaan. Het is zo belangrijk dat er een connectie is, dat de persoon zich niet alleen en eenzaam voelt. We weten dat dat een heel belangrijke beschermende factor is voor mensen met suïcidegedachten.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.