Bart Somers en Tom Van Grieken in de clinch: "Hij wil van hen tweederangsburgers maken"

door: STS
Bart Somers - Tom Van Grieken
Afbeelding bron: Photonews

Bart Somers (Open Vld) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) zijn in de clinch gegaan over het nieuwe erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen.

Sinds 2017 zijn er in België geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen erkend, van welk geloof dan ook. Het nieuwe decreet waar de Vlaamse meerderheid het over eens is geraakt maakt dat wel weer mogelijk.

Een erkenningstraject zal vier jaar in beslag nemen. Er komt een verbod op buitenlandse inmenging of financiering. En er komt een controle door een screening- en inspectiedienst.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken debatteerden over het decreet in 'Terzake'. Somers verdedigde het, Van Grieken wil niet dat islamitische geloofsgemeenschappen erkend worden.

Gevaarlijk

"Waar wij fundamenteel van mening in verschillen, is dat een van de amendementen die mijnheer Van Grieken indient, zegt: 'Eigenlijk moet je de islam afschaffen als godsdienst in Vlaanderen'", stelde Somers.

"'En die 400.000 Vlamingen die een moslimgeloof hebben, daar gaan we eigenlijk een soort tweederangsburgers van maken'. Dat vind ik een heel gevaarlijke benadering. Want dan voed je natuurlijk het extremisme. Dan voed je radicaliteit. En dan verraad je eigenlijk ook de principes van onze samenleving."

"Dat is het dubbelzinnige aan mijnheer Van Grieken. Hij verdedigt zogezegd de westerse samenleving, maar valt ze tegelijkertijd aan."

Subsidies

Van Grieken antwoordde Somers: "U weet heel goed dat wij tegen de erkenning van de islam zijn, omdat dat betekent dat zij subsidie krijgen. En wij vinden dat een religie die vindt dat een vrouw minderwaardig is, dat homoseksualiteit een ziekte is, niet gesubsidieerd moet worden. Wij vinden niet dat ons belastinggeld daarvoor dient. Uw partij wel, dat is uw keuze, niet onze keuze."