Justitieminister komt met goed nieuws voor heel wat gedetineerden

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) heeft beslist dat er op korte termijn goed nieuws komt voor een grote groep gedetineerden in onze Belgische gevangenissen. 

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) heeft beslist dat gedetineerden die op minder dan zes maand van het einde van hun gevangenisstraf staan, heel binnenkort vrijgelaten worden. 

Door de overbevolking en het coronavirus is de druk op de gevangenissen heel groot. Eenzelfde maatregel wordt tijdens de eerste lockdown ook al genomen. Toen werden 700 gevangenen vrijgelaten. 

Er zijn wel enkele beperkingen. Wie een straf had van meer dan tien jaar, zedenmisdrijven pleegde, terroristen, mensen met een terbeschikkingstelling en mensen zonder verblijfsrecht, komen niet in aanmerking.