Open Vld heeft noodplan energie: "Premie voor elk gezin én deze korting aan de pomp"

door: STS
Egbert Lachaert
Afbeelding bron: Photonews

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert legt een noodplan voor energie op tafel om de crisis aan te pakken.

"Met ons noodplan grijpen we de crisis aan om onze energievoorziening onafhankelijker en duurzamer te maken, en tegelijk de factuur te milderen  voor burgers en bedrijven. Zowel op korte als lange termijn", zegt Lachaert.

De belangrijkste punten uit het noodplan energie van Open Vld:

1. Maak de btw-verlaging naar 6% op elektriciteit structureel met de geplande accijnshervorming met omgekeerde cliquet.

2. Voer gedurende zes maanden een btw-verlaging op gas in. Deze verlaging is verlengbaar voor volgende winter, als de prijzen niet genormaliseerd zouden zijn. Hou op termijn btw op gas wel op 21%, aangezien men afbouw van gas wil stimuleren.

3. Voer een extra premie in van 400 euro voor middenklasse gezinnen met beperkt budget, die zich willen laten begeleiden naar een betere isolatie van hun woning en investeringen in duurzame alternatieven voor gas en stookolie.

4. Maak in iedere gemeente of stad een energieloket, waar burgers die zich willen laten begeleiden terechtkunnen met factuurproblemen.

5. Versterk de Energiehuizen in iedere regio en verhoog de mankracht om hen in staat te stellen 100.000 transitietrajecten te starten met gezinnen. Voorzie een gelijkaardige mogelijkheid voor bedrijven.

6. Verplicht energieleveranciers om op vraag van een energieloket binnen redelijke tijd duidelijkheid te geven over de berekeningen van voorschotten.

7. Voorzie een energiemix die ons zo goed mogelijk onafhankelijk maakt van gas, zeker van onzekere importeurs.

8. Voer een tijdelijke korting aan de pomp in voor brandstof. Prijzen van 2 euro per liter zijn onbetaalbaar voor velen. Een korting tussen 20 eurocent en 40 eurocent moet onderzocht worden.

9. Maak alternatieven voor gas en stookolie toegankelijk voor de gewone middenklasse, door bijvoorbeeld energieleningen met negatieve rente, een premie "om van het gas af te gaan" en fondsen om financiering van investeringen (rollend fonds) te voorzien die maar terugbetaald moeten worden wanneer de woning wordt doorverkocht.

10. Plaats voor zelfstandigen de accijnzen op gas gedurende 2022 op nul en geef hen toegang tot het rollend fonds om investeringen te financieren die hun energiekosten onder controle brengen.

11. Creëer een kader voor energiedelen om de win van investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing te verdelen over meerdere eigenaars en/of huurders.

12. Verleng de btw-verlaging naar 6% op sloop en heropbouw na dit jaar om renovatie van panden te stimuleren.