Opmerkelijk voorstel: "Dotatie aan partijen moet meer dan gehalveerd worden"

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang heeft een wetsvoorstel ingediend om de partijdotaties in te beperken. Daarin stellen ze voor om de fondsen die de partijen krijgen meer dan te halveren.

Het wetsvoorstel zou er komen na de recente berichten over Sihame El Kaouakibi (Open VLD). "We doen dit naar aanleiding van de onwelriekende zaak rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi", zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). "Waarbij de Open Vld vele tienduizenden euro doorstortte naar vennootschappen van El Kaouakibi."

Vandaag legt de uit 1989 daterende wet op de partijfinanciering de federale dotatie vast op een forfaitair bedrag per politieke fractie in de Kamer van 125.000 euro. Een bedrag dat wordt verhoogd met 50.000 euro, indien de partij ten minste één senator heeft. Daarnaast is er een aanvullend bedrag van 2,5 euro per geldig op de partij uitgebrachte stem. Dit bedrag wordt opnieuw verhoogd met 1 euro indien de partij ten minste één senator heeft. De werkelijke bedragen liggen nog hoger, aangezien ze geïndexeerd worden.

"Men kan in tijden van budgettaire krapte en economische crisis geen inspanningen vragen aan de bevolking en als politieke partij dezelfde inspanning weigeren", stelt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang), die samen met partijvoorzitter Tom Van Grieken en Barbara Pas het voorstel indiende.

Daarom stelt het Vlaams Belang voor om de bestaande partijdotatie voor wat betreft het vaste bedrag en het bedrag per stem te halveren en wat betreft de bijkomende dotaties voor die partijen die minstens één senator hebben, deze af te schaffen. "De Senaat is een totaal overbodige instelling die best zo snel als mogelijk zelf wordt afgeschaft", besluit Troosters. "Het schrappen van de extra dotatie voor partijen die in de Senaat zitten, is dan ook niet meer dan logisch."