Situatie in gevangenissen ontspoort: "Positieve gevangene in quarantaine met negatieve gevangene"

door: STS
Vincent Van Quickenborne
Afbeelding bron: Photonews

De opmars van het coronavirus in de Belgische gevangenissen zorgt voor een penibele situatie. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt opgeroepen tot actie.

"Ondanks de maatregelen, zoals een verbod op bezoek, komt Covid-19 steeds meer de gevangenissen binnen", stelt Marc Nève, de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

"En de overbevolking in sommige gevangenissen dwingt soms een positieve gevangene in quarantaine te worden geplaatst met een negatieve medegevangene omdat er niet genoeg ruimte is om hen te scheiden."

Vaccineren

"De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevolen dat alle groepen personen die gelijktijdig in dezelfde gesloten ruimte verblijven, namelijk gedetineerden en gevangenispersoneel, met voorran worden ingeënt."

"In dit stadium is het echter de bedoeling dat alleen gedetineerden van 65 jaar en ouder, alsook geïnterneerden en personen met co-morbiditeit (ongeveer 1.800 tot 2.000 gedetineerden) die daarmee instemmen, in eerste instantie worden gevaccineerd, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins."

"De overige 8.500 gedetineerden zullen wachten op een tweede fase, die nog niet in de tijd is vastgelegd, in omstandigheden van dichte nabijheid en diverse ontberingen."

Grondrechten

"De nadelige gevolgen van de detentie zijn verergerd doordat aan de gedetineerden veel van hun grondrechten zijn ontnomen."

"Het is van essentieel belang dat minister Van Quickenborne alle betrokken partijen, met inbegrip van de rechterlijke macht, herinnert aan het belang van de vermindering van het aantal gevangenen."

"De tijd van urgentie is voorbij. Er moeten onverwijld nieuwe initiatieven worden genomen die de menselijke waardigheid en de grondrechten van gedetineerden eerbiedigen en de doelstellingen van detentie verwezenlijken."