De reden waarom het testament van prins Philip voor 100 jaar geheim zal blijven

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

De vorst, die op 9 april dit jaar op 99-jarige leeftijd overleed, had naar schatting 30 miljoen pond te verdelen onder zijn dierbaren. Maar naar wie welk bedrag is gegaan blijft geheim.

Het Hooggerechtshof heeft beslist dat het testament van de hertog van Edinburgh moet geheim blijven. De reden daarvoor is vanwege de constitutionele rol van zijn vrouw, aldus de rechters.

Dit betekent dat de testamenten van hooggeplaatste leden van de koninklijke familie niet voor het publiek toegankelijk zijn, zoals dat normaal wel het geval is.

Na het overlijden van een hooggeplaatst lid van de koninklijke familie is het al meer dan een eeuw gebruikelijk dat een verzoek tot verzegeling van het testament wordt ingediend bij de de voorzitter van de divisie familie van het Hooggerechtshof.

De details van het totale bedrag en van de nalatenschappen zullen pas over bijna 100 jaar bekend worden, als ze al bekend worden.