"Het is afschuwelijk wat koning Albert II en koningin Paola met hun kind gedaan hebben"

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Het is al langer geweten dat koning Albert II en koningin Paola niet de beste ouders waren. Men haalt nu opnieuw keihard uit naar het vorstenpaar.

De reden is de documentaire die op Canvas loopt over koning Filip. In de eerste episode werd er ingezoomd dat Albert en Paola vooral bezig waren met hun eigen problemen en niet zozeer met hun kinderen.

"Wat koning Filip als kind heeft meegemaakt, noemen we in 2020 emotionele verwaarlozing", citeert Het Laatste Nieuws kinderpsychiater Peter Adriaenssens. “Wat ze met Filip gedaan hebben in onaanvaardbaar. Het zou tussenkomst van hulpverleners rechtvaardigen.”

“De houterige, ongemakkelijke en erbarmelijke indruk die Filip jaren maakte, is waarschijnlijk voor een deel te verklaren aan de hand van zijn jeugd. Filip heeft zich - net als veel kinderen vandaag - waarschijnlijk nooit veilig gevoeld.”

"Impact is ernstig"

“Emotionele verwaarlozing heeft een ernstige impact op je ontwikkeling. Die kinderen denken veel, maar zeggen niet veel over wat ze denken. Ze ontwikkelen een vermijdende stijl.” 

“Je hebt geleerd dat mensen die je zouden moeten liefhebben, afwezig zijn, dus je wordt wantrouwig. Je zal niet de vlotte uithangen. Want wie weet, als je iemand sympathiek vindt, wat die binnen een paar maanden met je doet."