Sarah Schlitz
Afbeelding bron: Photonews

Sarah Schlitz

Sarah Schlitz werd geboren in Luik op 7 december 1986. Ze heeft een bachelor in de politieke wetenschappen, master in internationale relaties en master in urbanisme en ruimtelijke ordening.

Ze werkte onder andere als politiek adviseur en animatrice voor Ecolo. Voor de partij was ze eveneens gemeenteraadslid van Luik van 2012 tot 2019. In 2018 werd ze lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Op 1 oktober 2020 werd ze benoemd tot staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit in de federale regering-De Croo.