Overheid waarschuwt voor gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen in speelgoed

door: MRO
speelgoed
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

De federale overheidsdienst Economie waarschuwt voor gevaarlijke chemische stoffen in speelgoedartikelen. Uit een controle blijkt dat bijna geen enkel speelgoedartikel voldoet aan de eisen.

Bij een steekproef van 20 gecontroleerde speelgoedartikelen voldeden er 18 niet aan de eisen en vormden 4 een ernstig risico. Dat bleek uit een controlecampagne van de FOD Economie in 2021.

Bedoeling was om de veiligheid en conformiteit te controleren van speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar en van speelgoed dat bedoeld is om in de mond te steken. De campagne waakte er over dat niet-conform en/of gevaarlijk speelgoed van de markt werd gehaald.

Er werden in totaal 20 speelgoedartikelen bemonsterd. Die bemonstering was niet representatief voor de Belgische markt omdat er actief gezocht werd naar speelgoed dat vermoedelijk niet non-conform was.

Vier van de 20 geteste speelgoedartikelen bleken chemisch niet conform te zijn, d.w.z. dat ze de maximaal toegestane waarden voor bepaalde chemische stoffen overschreden. Sommige daarvan kunnen kankerverwekkend (fosfaatderivaten gebruikt als brandvertrager), reprotoxisch (bisfenol A, formamide), mutageen (fenol) of gewoonweg allergeen zijn.

De 4 speelgoedartikelen die de grenswaarden voor chemische stoffen overschreden, vormden een ernstig risico. Daarom stuurde de FOD Economie waarschuwingen uit op Europees niveau. Ook werden de artikelen uit de handel genomen en bij de consument teruggeroepen.

FOD Economie geeft onderstaande tips mee waarop je moet letten als je speelgoed aankoopt:

  • Koop nooit speelgoed zonder CE-markering: die conformiteitsverklaring van de fabrikant is verplicht op al het speelgoed.
  • Controleer bij speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar of kleine onderdelen niet kunnen losraken of vervormen wanneer ze vallen of botsen. Ze kunnen worden ingeslikt en verstikking veroorzaken.
  • Lees de instructies en waarschuwingen om er zeker van te zijn dat het speelgoed geschikt is voor de leeftijd van het kind.
  • Pas op voor speelgoed dat duidelijk bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar, maar waarop de waarschuwing "Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar" en/of het pictogram staat.
  • Controleer of het adres van de fabrikant of importeur op de verpakking staat.
  • Koop speelgoed bij betrouwbare winkels en webshops.
Tags speelgoed