Bijzonder opvallend nieuws voor wie een verkeersboete krijgt

door: BVDO
Politie - verkeersboete
Afbeelding bron: Photonews

Steeds meer gezinnen krijgen moeilijkheden om verkeersboetes te betalen nadat ze een verkeersovertreding begingen.

Dit is ongetwijfeld een gevolg van de snel stijgende energieprijzen, de inflatie en de dalende koopkracht. Daarom heeft vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne beslist om afbetalingsplannen voor verkeersboetes mogelijk te maken.

Een aanvraag voor een afbetalingsplan indienen zal in de loop van het najaar kunnen via just-on-web.be. Het reeds bestaande systeem van afbetalingsplannen voor strafrechtelijke minnelijke schikkingen – zoals voor verboden wapenbezit - wordt bovendien gedigitaliseerd.

Alles verloopt via een digitaal formulier en de betaling zal maximaal over 6 maanden verspreid kunnen worden, met een vrij te kiezen maandelijkse vervaldag. Een minimumbedrag is niet vereist. Wel moet de overtreder tijdig een afbetalingsplan aanvragen, namelijk in de fase van de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking of een rappel.

Zodra een overtreding is geëvolueerd naar een bevel tot betalen, is dit niet langer mogelijk. De digitale oplossing laat toe om een afbetalingsplan aan te vragen tot maximaal 3.000 euro. Voor hogere bedragen moet de overtreder een aanvraag doen bij het Contact Center en wordt een manuele procedure opgestart. De afbetalingsplannen zijn overigens geheel vrij van interest.

Lees al het nieuws via de gratis app van Redactie24