Krijgen we meer en meer extreme hitte in de toekomst? Expert geeft duidelijk antwoord

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme temperaturen? Volgens experten wel, tenzij er iets wezenlijks verandert.

"De computermodellen zijn glashelder wat betreft de toekomst. Zolang we olie, kolen en gas blijven verbranden, zullen die hittegolven verder blijven toenemen in intensiteit", zei Wim Thiery, klimatoloog aan de VUB, in 'Terzake'.

"Een extreme temperatuur die eens om de tien jaar voorkomt in een wereld zonder klimaatverandering die komt vandaag in 30% van de jaren voor."

"In een wereld van 1,5 graden opwarming is dat 40%, in een wereld van 2 graden opwarming is dat 60%. En bij 4 graden opwarming krijgen we in meer dan 90% van de jaren zulke extreme hitte te verwerken."

"We zien dat een kind dat vandaag geboren wordt 26 keer meer hittegolven zal meemaken tijdens zijn of haar hele leven, vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. In Afrika is dat zelfs 54 keer meer."

"Indien we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad, zien we dat die blootstelling gehalveerd kan worden."