Koning Filip ligt er niet wakker van: "Barbaars wat hij doet en volstrekt onaanvaardbaar"

bron: TV-Familie
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Koning Filip krijgt heel wat kritiek te slikken. Al zal de vorst zelf er zijn slaap niet voor laten.

Koning Filip biljkt een fervent jager te zijn. Hij schiet op wild zoals reeën en everzwijnen. De kritiek op zijn jachtbezigheden neemt alsmaar toe. "Dat is een vorm van geweld waarvan weerloze dieren het slachtoffer zijn. Het is wreed en volstrekt onaanvaarbaar", zegt Michel Vandenbosch van Gaia in TV-Familie.

Al ziet de koning dat natuurlijk anders. "Hij weerlegt de kritiek door te stellen dat hij moet jagen om het wildbestand in de Waalse bossen in evenwicht te houden", legt royaltywatcher Katy Pauwels uit. "Filip neemt niet deel aan alle jachtpartijen, maar het is wel iets waar hij naar uitkijkt. De koning beschouwt het als een prviéaangelegenheid."

"Barbaarse aangelegenheid"
Een andere royaltywatcher zegt dat genodigden achteraf niet over hun jachtavontuur mogen praten. "Nadat ze een formele uitnodiging hebben ze moeten ze een vertrouwelijkheidsclausule tekenen. Vandaar dat er ook zo weinig geweten is over die jachtpartijen", zegt Thierry Debels

"Heel wat mensen zijn faliekant tegen de jacht en veel dierenrechtenorganisaties zien dit evenmin graag gebeuren. Da's te begrijpen. Het afmaken van wilde dieren blijft een barbaarse aangelegenheid. Maar anderzijds begrijp ik de traditie wel."