Vlaams Belang wil ingrijpen op macht van koning Filip: "Dit past toch niet in de 21e eeuw?"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Koning Filip ontvangt jaarlijks enkele honderden genadeverzoeken. De vorst kan straffen die door rechters worden uitgesproken verminderen of kwijtschelden. Vlaams Belang vindt dat dit niet meer van deze tijd is en wil het betreffende artikel uit de Grondwet schrappen.

Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang) vroeg de cijfers op aan justitieminister Koen Geens (CD&V). In 2018 werden 1.095 nieuwe genadeverzoeken ingediend bij de koning: 421 door Nederlandstaligen, en 674 door Franstaligen. Dertien genadeverzoeken werden dat jaar ook effectief ingewilligd: 3 voor Nederlandstaligen, 10 voor Franstaligen.

Voor 2019 tonen de cijfers een lichte stijging in het aantal aanvragen: 1.232, waarvan opnieuw een 60/40-verdeling in het ‘voordeel’ van de Franstaligen, meldt Vlaams Belang. In dat jaar werden 7 genademaatregelen toegekend (4 Franstaligen, 3 Nederlandstaligen). Alle dossiers die in 2018 en 2019 een gunstig antwoord kregen, betroffen verkeersinbreuken. Het gaat zo om rijden zonder rijbewijs, snelheidsbeperkingen, enzoverder. Volgens de partij is het echter niet aan de koning om de beslissingen van een rechter terug te draaien, verkeersovertredingen of niet.

“Los van het feit dat hiermee een bijzonder slecht signaal wordt gegeven naar de verkeersveiligheid toe, moeten we ons de vraag stellen of de genadeverzoeken nog wel van deze tijd zijn”, vraagt Dillen zich af. “Een monarch die op eigen houtje de rechtsspraak van de onafhankelijke rechterlijke macht ondermijnt, past toch niet in de 21ste eeuw?” Het Vlaams Belang zal  in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel indienen om het artikel 110 van de Grondwet te schrappen.