Zij móest een zoon zijn: "Als mijn ouders mijn geslacht wisten, hadden ze mij geaborteerd"

door: Redactie
Afbeelding bron: Pixabay
Een 32-jarige vrouw uit Antwerpen heeft klacht ingediend tegen de versoepeling van de abortuswet. Ze vreest dat mensen abortus gaan laten uitvoeren indien hun kind niet het gewenste geslacht heeft.

Het wetsvoorstel om de termijn voor abortus op te trekken van twaalf tot achttien weken, werd deze week goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie. De verplichte bedenktijd zou bovendien van zes dagen naar twee dagen zakken. 

Een Antwerpse vrouw vreest dat er door de langere abortustermijn steeds meer ingrepen zullen plaatsvinden omdat de ouders niet tevreden zijn met het geslacht van de foetus.

De vrouw kan ervan meespreken: haar moeder wilde absoluut een jongen. En haar grootvader wilde absoluut een kleinzoon. "Met een versoepelde abortuswet was ik er nooit geweest."

Meebetalen aan het systeem

"De meeste ouders weten nu pas na twaalf weken welk geslacht hun ongeboren kind heeft. Maar wat als ze tot achttien weken de tijd hebben? Dan kunnen ze wel nog ingrijpen. Ik weet het zeker: als mijn ouders destijds via een legale weg hadden kunnen kiezen om mij te laten gaan, dan hadden ze dat gedaan", vertelt de vrouw in Het Nieuwsblad.

"Wat me echt frustreert, is dat ik door bij te dragen aan mijn ziekenfonds ook zou meebetalen aan dat systeem. Een systeem waardoor ik er nu zelf niet zou zijn."