N-VA en SP.A nemen drastische maatregel: “Gaan die zwangere vrouwen dat verplichten”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
N-VA en SP.A gaan een nieuw wetsvoorstel indienen. Het wetsvoorstel gaat over zwangere vrouwen.

Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (SP.A), die eerder al een meerderheid vonden voor de afschaffing van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen, hebben opnieuw een wetsvoorstel klaar. Ook nu is het weer de bedoeling om het kind te beschermen, meldt De Standaard.

Van Peel en Crombez willen justitie meer slagkracht geven als het gaat over ernstig problematische situaties, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij ernstig verslaafde moeders. “De potentiële impact is nochtans enorm”, merkt het duo op.

Gevolgen
“De gevolgen van verslaving bij een zwangere vrouw zijn groot: de baby kan er fysieke afwijkingen, aan overhouden, zoals vertraagde groei, een laag geboortegewicht, een kleine schedel met eventuele gelaatsmisvormingen en gezichtsafwijkingen.” 

“Andere risico’s zijn neurologische afwijkingen, slecht sociaal functioneren op latere leeftijd, hyperactiviteit en, een verstandelijke handicap. Na de geboorte vertonen baby’s ook afkickverschijnselen omdat ze door de opname van alcohol en drugs via de placenta zelf verslaafd zijn geraakt.”

Uithuisplaatsing
Van Peel en Crombez willen het nu mogelijk maken om verslaafde zwangere vrouwen onder toezicht te plaatsen, indien nodig zelfs verplicht laten opnemen zodat ze kunnen afkicken.

De rechter zal ook nog voor de geboorte een uithuisplaatsing kunnen uitspreken bij ouders waar zwaar druggebruik of mishandeling dreigt. “Bij gezinnen waarbij bijvoorbeeld al drie kinderen geplaatst zijn en bij wie een nieuw kind op komst is, wacht men in de praktijk te vaak af om te zien of het nieuw geboren kind hetzelfde lot zal ondergaan als de broers of zusjes. We hebben te lang een te afwachtende houding aangenomen. Het kind mag daar de dupe niet van zijn”, vindt Crombez.