"Elke gevangene die kan moeten we meteen vrijlaten"

door: PMN
Het coronavirus laat zich ook voelen in onze gevangenissen. De toestand wordt met de dag erger. Een drastische beslissing lijkt zich op te dringen.

De situatie in gevangenissen wordt met de dag moeilijker, zo zegt de Centrale Toezichtsraad. Er is vaak een gebrek aan hygiëne en het is blijkbaar ook onmogelijk om afdoende preventie- en zorgmaatregelen te nemen.

Er is een risico op een gezondheids- en veiligheidscrisis. Je kan dat volgens de Centrale Toezichtsraad enkel maar onder controle krijgen door het aantal gedetineerden drastisch te verminderen. "Er mogen nog maar zoveel gedetineerden zijn in een gevangenis als er plaats is."

Men denkt om dit te bereiken aan drie maatregelen: het vrijlaten onder voorwaarden van mensen in voorlopige hechtenis, het uitstellen van de uitvoering van gevangenisstraffen en de vrijlating van alle gevangenen 'die kunnen vrijgelaten worden'.

En volgens de Toezichtsraad moeten er ook dringende maatregelen komen voor de gedetineerden zelf. Zo zouden ze gratis moeten kunnen bellen zolang er geen bezoek mogelijk is en zouden alle gedetineerden en personeelsleden voldoende toegang moeten krijgen tot hygiëneproducten en stromend water, zodat ze de preventiemaatregelen kunnen volgen.

Tags gevangenis